Automatizarea clădirilor

Informaţi alte persoane

Cum ajungeţi la noi

WILO România S.R.L.

Şoseaua de Centură nr. 1B
077040 Com. Chiajna

Contactaţi-ne!

+ 40 21 317 01 64

Lu-Vi: 9am - 5pm

Glosar

Cele mai importante concepte din domeniul automatizării clădirilor

Adresă: condiţie prealabilă pentru comunicarea dispozitivelor într-un sistem magistrală.

Organ de execuţie: elementul complementar unui senzor. Converteşte semnalele electrice ale unui sistem de comandă în lucru mecanic (de cele mai multe ori), ca de ex. presiune şi debit.

BACnet: standard internaţional, nespecific unei anumite firme, pentru comunicarea datelor în cadrul sistemelor de automatizare a clădirilor (ISO 16484-5).

Baud: unitate de viteză pentru transmiterea serială a datelor. Exemplu: 9600 Baud = 9600 Bit/secundă.

Bit: cea mai mică unitate de informaţie, are doar două stări: zero (0) sau unu (1); vezi şi Byte

Bus (magistrală): sistem de linii pentru schimbul de date între mai multe componente hardware.

Byte: unitate de informaţie, constă din 8 Bit

CAN: sistem de magistrală serială, dezvoltat iniţial pentru industria auto şi care are între timp o largă utilizare în industria automatizării.

CANopen: extensie a standardului CAN cu definiţii legate de aplicaţii, fişiere electronice de date şi profile. Uşurează integrarea de sisteme şi a fost dezvoltat de asociaţia "Verein CAN in Automation" (CiA).

Facility Management (managementul facilităţilor)
: managementul clădirilor, bunurilor imobile şi proceselor de exploatare, cu scopul reducerii pe termen lung al costurilor de exploatare şi administrative, flexibilizării costurilor fixe, asigurării disponibilităţii tehnice a sistemelor şi păstrării pe termen lung a valorii clădirilor şi instalaţiilor.

Gateway: dispozitiv care converteşte protocoalele diferitelor sisteme de magistrale şi permite, astfel, interconectarea diferitelor reţele. Datele care urmează a fi transmise trebuie definite individual, pentru fiecare aplicaţie (vezi şi Router).

Automatizarea clădirii: automatizarea clădirii este împărţită în trei niveluri. nivelul de câmp, die nivelul de automatizare şi nivelul de management. Postul de comandă se află la nivelul superior, aşadar la nivelul de management.

Modul IF: modul ataşabil pentru retehnologizarea pompelor electronice cu interfeţe analogice şi digitale.

Modul IR
: interfaţă în infraroşu pentru comunicarea fără contact direct între pompele electronice şi un dispozitiv de monitorizare al pompelor (PDA).

Stick IR: interfaţă în infraroşu, pe USB, pentru comunicarea fără contact direct între pompele electronice şi un PC.

LON: sistem de magistrală deschis, independent de producător, utilizat în special pentru automatizarea clădirilor.

Master/Slave: arhitectură de magistrală, în cazul căreia o staţie supraordonată (Master, activă) controlează comunicarea către ceilalţi participanţi (Slave, pasivi). Vezi şi Multimaster.

Modbus: protocol de comunicare bazat pe o arhitectură Master/Slave. Mediile de transmisie folosite sunt Ethernet şi RS485. Gamă largă de utilizare în automatizarea industrială şi a clădirilor.

Multimaster: accesul activ al mai multor participanţi (Master) la o magistrală. Important pentru crearea unei reţele cu inteligenţă distribuită.

Modul opţional: modul pentru extinderea funcţiilor sau interfeţelor tuturor produselor Wilo, cu excepţia pompelor. În cazul pompelor se utilizează modulele IF.

PDA: Personal Digital Assistant. Un PC de mici dimensiuni cu sistem de conectare (SDIO) pentru carduri de memorie sau alte componente hardware. Baza pentru comunicarea IR cu pompele electronice Wilo.

PLR: calculator master al pompei. Protocol public pentru pompe, pentru comunicarea digitală cu pompe electronice Wilo, în scopul integrării în sistemul de automatizare al clădirii.

Profibus: magistrală industrială de date cu capabilităţi de comunicare Multimaster.

Router: dispozitiv care retransmite mesaje între diferitele reţele. Trebuie definiţi numai parametrii de comunicare, nu şi datele individuale care urmează să fie transmise (vezi şi Gateway).

RS232: interfaţă serială de date între calculator şi de ex. o imprimantă sau un monitor.

RS485: interfaţă serială industrială de magistrală. Platformă hardware pentru diverse sisteme de magistrală.

Convertor de interfaţă (DigiCon)
: dispozitiv compatibil cu funcţionarea în magistrală, care converteşte datele unei interfeţe în formatul alteia.

Modul de interfaţă: vezi modul IF

Senzor: componentă tehnică ce converteşte anumite caracteristici fizice, cum ar fi de ex. presiunea sau debitul în semnale electrice.

Informaţi alte persoane

Bine aţi venit!

Contactaţi-ne pentru mai multe detalii!

Echipa noastră de specialişti este gata să vă ofere informaţii şi suportul de care aveţi nevoie!

T + 40 21 317 01 64
T +40 21 317 01 65
T +40 21 317 01 66

F +40 21 317 04 73

Pioneering for You